หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) เสาร์, 20 เมษายน 2019
2 การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศุกร์, 19 เมษายน 2019
3 กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ศุกร์, 19 เมษายน 2019
4 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ศุกร์, 19 เมษายน 2019
5 แจ้งมาตรการควบคุุมการประกอบธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ศุกร์, 19 เมษายน 2019
6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019
7 ขอเชิญชวนแต่งการด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019
8 การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2019
9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ.ครั้งที่.1.(1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2019
10 การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อังคาร, 09 เมษายน 2019
11 มอบหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ชีวิต การทำงาน อังคาร, 09 เมษายน 2019
12 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 05 เมษายน 2019
13 การดำเนินโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา ศุกร์, 05 เมษายน 2019
14 การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) ศุกร์, 05 เมษายน 2019
15 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2562 ศุกร์, 05 เมษายน 2019
16 เชิญรับชมบรรยายการนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ศุกร์, 05 เมษายน 2019
17 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2019
18 มาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ พฤหัสบดี, 04 เมษายน 2019
19 การจัดทำแผนประกอบการของบประมาณสนับสนุน ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 พุธ, 03 เมษายน 2019
20 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด พุธ, 03 เมษายน 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 177