หนังสือราชการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ประชาสัมพันธ์โครงการHORSE Young Writer Award 2019 ในหัวข้อ"บันทึกความสุข...รายวัน"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาะิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พุธ, 18 กันยายน 2019
2 ภาพกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอรฺ์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline พุธ, 18 กันยายน 2019
3 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2562ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พุธ, 18 กันยายน 2019
4 การจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 อังคาร, 17 กันยายน 2019
5 โปสเตอร์ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ อังคาร, 17 กันยายน 2019
6 เลื่อนการจัดงานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อังคาร, 17 กันยายน 2019
7 แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(เพิ่มเติม) จันทร์, 16 กันยายน 2019
8 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2562 พฤหัสบดี, 12 กันยายน 2019
9 แจ้งติดตามการรายงานข้อมูลในระบบปัจจัยอุดหนุนนักเรียนยากจน พฤหัสบดี, 12 กันยายน 2019
10 ทดสอบ พุธ, 11 กันยายน 2019
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานระบบควบคุมภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 7 พุธ, 11 กันยายน 2019
12 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อังคาร, 10 กันยายน 2019
13 ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ จันทร์, 09 กันยายน 2019
14 สำรวจความต้องการวิชาเอก จันทร์, 09 กันยายน 2019
15 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีนักเรียนชั้นมัธยม1-6 ศุกร์, 06 กันยายน 2019
16 การคัดเลือกบุคคล/องค์กร/ชุมชน/อำเภอ/ ต้นแบบคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ศุกร์, 06 กันยายน 2019
17 การจัดงานเวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศุกร์, 06 กันยายน 2019
18 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย ศุกร์, 06 กันยายน 2019
19 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ศุกร์, 06 กันยายน 2019
20 มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ศุกร์, 06 กันยายน 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 190