นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส 

หมายเหตุ 1.ให้เตรียมเต็นท์และเครื่องนอนในการเข้าค่าย

             2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หนังสือราชการ


คำสั่ง