นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน วังหินประชาสรรค์ วัดบ้านนางิ้ว บ้านขุยวิทยา บ้านหนองบง บ้านไพล บ้านลุงตามัน โนนอุดมนภดล


อุปถัมภ์ บ้านป่าตะแบง ชุมชนโนนแดง บ้านกระเบื้องวิทยาคาร บ้านหนองขาม


หนังสือนำ


รายชื่อนักเรียน 1


รายชื่อนักเรียน 2


รายชื่อนักเรียน 3


รายละเอียดการโอนเงิน