นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน วังหินประชาสรรค์ วัดบ้านนางิ้ว บ้านขุยวิทยา บ้านหนองบง บ้านไพล บ้านลุงตามัน โนนอุดมนภดล


อุปถัมภ์ บ้านป่าตะแบง ชุมชนโนนแดง บ้านกระเบื้องวิทยาคาร บ้านหนองขาม


หนังสือนำ


รายชื่อนักเรียน 1


รายชื่อนักเรียน 2


รายชื่อนักเรียน 3


รายละเอียดการโอนเงิน