เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน วังหินประชาสรรค์ วัดบ้านนางิ้ว บ้านขุยวิทยา บ้านหนองบง บ้านไพล บ้านลุงตามัน โนนอุดมนภดล


อุปถัมภ์ บ้านป่าตะแบง ชุมชนโนนแดง บ้านกระเบื้องวิทยาคาร บ้านหนองขาม


หนังสือนำ


รายชื่อนักเรียน 1


รายชื่อนักเรียน 2


รายชื่อนักเรียน 3


รายละเอียดการโอนเงิน