นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง การร่วมกิจกรรมการประกวดเจตนารมย์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่