นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

โครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน ภายใต้โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

แบบฟอร์มรายละเอียดโรงเรียนโครงการต้นไม้ประจำตัวนักเรียน...คลิกดาวน์โหลดที่นี่

ลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ คลิกที่นี่ https://plant.forest.go.th/