นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนี้

1.บ้านกระเบื้องใหญ่

2.บ้านดอนเขว้า

3.บ้านดงประชานุกูล

4.บ้านมะกอก

5.บ้านท่าหลวง

6.จารย์ตำรา

7.มะค่าสามัคคี

8.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา

9.บ้านลุงตามัน

10.บ้านตะบอง “เจริญราษฎร์อุทิศ”

11.พิมายสามัคคี 1

12.บ้านฉกาจช่องโค

13.เพชรหนองขาม

14.นิคมสร้างตนเองพิมาย4