นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 76 โรงเรียน)    

 

หนังสือราชการและสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกที่นี่