นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ขอเชิญเข้าอบรมการบ่มเพาะเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เรื่อง  ขอเชิญเข้าอบรมการบ่มเพาะเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 152 โรงเรียน...รายชื่อโรงเรียนคลิกที่นี่)

หนังสือราชการคลิกที่นี่