นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันท่องพระสูตรงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำ ปี2562...คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่