เรียนผ้อำนวยการโรงเรียน บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา, บ้านขุยวิทยา, วัดจันทนาราม, พิมายสามัคคี1, ดอนมัน, บ้านกล้วย, ชุมชนโนนแดง, บ้านละหานสามัคคี, ท้าวสุรนารีฯ, บ้านหนองบัวนาค, บ้านเขว้าวิทยา, บ้านละโว้, บ้านประสุข, บ้านดงประชานุกูล, อนุบาลชุมพวงวิทยา, บ้านขุยวิทยา, บ้านกระเบื้องใหญ่, 


หนังสือราชการ