นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
61 หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พักตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อังคาร, 17 มีนาคม 2020
62 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
63 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
64 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
65 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
66 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
67 การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
68 การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน พุธ, 11 มีนาคม 2020
69 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย พุธ, 11 มีนาคม 2020
70 ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019สำหรับสถานศึกษา อังคาร, 10 มีนาคม 2020
71 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อังคาร, 10 มีนาคม 2020
72 ด่วนที่สุด แบบประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะและสร้างวินัย ในการลดขยะและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) อังคาร, 10 มีนาคม 2020
73 มาตรการเฝ้ารังวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่2019 จันทร์, 09 มีนาคม 2020
74 ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) จันทร์, 09 มีนาคม 2020
75 การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และสถานการณ์เกี่ยวกับCOVID-19 จันทร์, 09 มีนาคม 2020
76 ด่วนที่สุด การแข่งขันต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี 2563 ศุกร์, 06 มีนาคม 2020
77 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 พุธ, 04 มีนาคม 2020
78 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 พุธ, 04 มีนาคม 2020
79 ประชาสัมพันธ์โครงการพหุวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช กิจกรรมการประกวดโฟลค์ของภาษาโคราช พุธ, 04 มีนาคม 2020
80 ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ อังคาร, 03 มีนาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 60