นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1001 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาฯและกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้ลทิน ประจำปี 2558 จันทร์, 08 มิถุนายน 2015
1002 โครงการฝึกอบรมการบันเทิงและนันทนาการเพื่อการพัฒนาองค์กร ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
1003 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ศุกร์, 05 มิถุนายน 2015
1004 ผลประกวดบรรยายธรรมระดับภาคประจำปี 2558(คณะสงค์ภาค11) พุธ, 03 มิถุนายน 2015
1005 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
1006 ขอความอนุเคราาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
1007 ขอความร่วมมือทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออกในโรงเรียนช่วงเปิดเทอม พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
1008 โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
1009 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
1010 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเกษตรอาเซียนแฟร์ 2015 ครั้งที่ 1 จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
1011 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
1012 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
1013 การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเพาะกล้าคุณธรรม ประปีการศึกษา 2558 ศุกร์, 24 เมษายน 2015
1014 การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 ศุกร์, 24 เมษายน 2015
1015 แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด ศุกร์, 24 เมษายน 2015
1016 โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนปนะถมศึกษา พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
1017 ขอความร่วมคัดเลือกเด็กและเยวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ ศุกร์, 03 เมษายน 2015
1018 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ศุกร์, 03 เมษายน 2015
1019 การส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
1020 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี พ.ศ. 2558 จันทร์, 16 มีนาคม 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 51 จาก 60