นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1061 การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียนแก่องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1062 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1063 สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและต่างประเทศ ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1064 ขอเชิญร่วมงาน"สพฐ.รวมพลัง คืนความสุขให้คนไทย" ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1065 การดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติใช้มิติทางศาสนา ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1066 ด่วนที่สุด!!ข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014
1067 ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2557 พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
1068 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
1069 กิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ"โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม" จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
1070 การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 ศุกร์, 27 มิถุนายน 2014
1071 ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 พุธ, 25 มิถุนายน 2014
1072 แจ้งมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา พุธ, 25 มิถุนายน 2014
1073 ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา พุธ, 25 มิถุนายน 2014
1074 ขอความร่วมมือจำหน่ายเสื้อยืดประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ อังคาร, 24 มิถุนายน 2014
1075 ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ อังคาร, 24 มิถุนายน 2014
1076 มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
1077 ด่วนที่สุด!!! เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 พฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2014
1078 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 พฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2014
1079 การรณรงค์การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุธ, 18 มิถุนายน 2014
1080 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 พุธ, 18 มิถุนายน 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 54 จาก 58