นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
801 แผ่นแบบทดสอบตาบอดสี 24 แผ่น พฤหัสบดี, 05 มกราคม 2017
802 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนส่งโครงงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเช้าร่วมการประกวดฯ อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2016
803 ขยายเวลารับสมัครโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สมัครเข้าร่วมโครงการ จันทร์, 14 พฤศจิกายน 2016
804 ด่วนที่สุด ขอเชิญปรึกษาหารือการจัดการความรู้เพื่อจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2016
805 การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ (การคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติ) พฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2016
806 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2016
807 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ พฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2016
808 ขอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ศุกร์, 07 ตุลาคม 2016
809 !!!ด่วนที่สุด การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กแและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 จันทร์, 03 ตุลาคม 2016
810 การจัดการยุงลายนำโรคติดต่อเชื่อไวรัสซิกา (โรคไข้ออกผื่น) จันทร์, 03 ตุลาคม 2016
811 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ (ฺBast Practice) จันทร์, 03 ตุลาคม 2016
812 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 5 พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016
813 ขอเชิญรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่(โรงเรียนในอำเภอชุมพวง) พฤหัสบดี, 29 กันยายน 2016
814 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 อังคาร, 27 กันยายน 2016
815 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนปลอดโฟม ลดขยะ จันทร์, 26 กันยายน 2016
816 ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน" อังคาร, 20 กันยายน 2016
817 ข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2553 และปี พ.ศ.2555 (ตาม ทร.14) ศุกร์, 16 กันยายน 2016
818 หนังสือแนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน สพฐ. ศุกร์, 16 กันยายน 2016
819 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 15 กันยายน 2016
820 การวางแผนเตรียมรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 อังคาร, 13 กันยายน 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 41 จาก 60