นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
821 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก พฤหัสบดี, 08 กันยายน 2016
822 การประชุมการดำเนินงานการรับนักเรียนและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พุธ, 07 กันยายน 2016
823 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่สามารเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา อังคาร, 06 กันยายน 2016
824 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C) 3 ท่อน จันทร์, 05 กันยายน 2016
825 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษษตำบล(1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้ตำบล) จันทร์, 05 กันยายน 2016
826 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
827 การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
828 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
829 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2559 พุธ, 24 สิงหาคม 2016
830 ด่วนที่สุด...การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พุธ, 24 สิงหาคม 2016
831 กิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา พุธ, 24 สิงหาคม 2016
832 การให้สถานศึกษาจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน พุธ, 24 สิงหาคม 2016
833 การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2559 พุธ, 24 สิงหาคม 2016
834 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานแนะแนวการศึกษษและอาชีพ ตามมติ ครม.เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016
835 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) พุธ, 17 สิงหาคม 2016
836 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE อังคาร, 16 สิงหาคม 2016
837 การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน" อังคาร, 16 สิงหาคม 2016
838 แจ้งแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาดของโรค อังคาร, 16 สิงหาคม 2016
839 การดำเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตามมติ ครม.เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน อังคาร, 16 สิงหาคม 2016
840 ด่วนที่สุด...ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 พุธ, 10 สิงหาคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 42 จาก 60