นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
861 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
862 ด่วนที่สุด...มาตรการป้องกัน เรื่องการป้องกันเหตุไฟไหม้ อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
863 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวขอ "อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
864 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
865 การดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
866 ด่วนที่สุด...การดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
867 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ 2559 พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
868 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคาระห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
869 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
870 มาตรการป้องกัน เรื่อง การป้องกันเหตุไฟไหม้ จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
871 การอบรมเชิงปฏิบัติการครู/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
872 การติดตามประเมินความปลอดภัยระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน พุธ, 22 มิถุนายน 2016
873 การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 พุธ, 22 มิถุนายน 2016
874 แบบรายงานของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี (แบบใหม่ Update 20 มิถุนายน 2559) อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
875 ด่วนที่สุด!!!...การประกาศผลผลการจัดกิจกรรม ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
876 การประกาศผลการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
877 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรีทอง" พุทธศักราช 2559 พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
878 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน พุธ, 15 มิถุนายน 2016
879 !!!ด่วนที่สุด...กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน พุธ, 15 มิถุนายน 2016
880 การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ พุธ, 08 มิถุนายน 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 44 จาก 60