นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
961 การประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL 2016 ระดับจังหวัด ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015
962 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี งานวันอาหารโลก ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
963 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกวดแต่งบทกลอนและประกวดภาพระบายสี ระดับภาค ครั้งที่ 7 พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
964 ด่วนที่สุด+++ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชู MOE AWARDS พุธ, 07 ตุลาคม 2015
965 ด่วนที่สุด+++ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
966 การคัดเลือกเด็กและเยวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558 จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
967 การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตรตัวอย่างโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน และโรงเรียนประชาธิไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2558 ศุกร์, 25 กันยายน 2015
968 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการป้อกันโรค ประชาสัมพันธ์อาการของโรค มือ เท้า ปาก พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
969 ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
970 การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 พุธ, 23 กันยายน 2015
971 ประกาศการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อังคาร, 22 กันยายน 2015
972 ด่วนที่สุด+++ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 22 กันยายน 2015
973 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิธิน่านฟ้าไทย ศุกร์, 18 กันยายน 2015
974 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิธิน่านฟ้าไทย ศุกร์, 18 กันยายน 2015
975 การรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ศุกร์, 18 กันยายน 2015
976 การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง อังคาร, 15 กันยายน 2015
977 ขอความร่วมมือในการเตรียมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
978 การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ศุกร์, 04 กันยายน 2015
979 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2559 ศุกร์, 04 กันยายน 2015
980 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวัดคนพิการ ครั้งที่ 49ประจำปี2558 ศุกร์, 04 กันยายน 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 49 จาก 60