นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
961 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
962 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา อังคาร, 09 ธันวาคม 2014
963 ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
964 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
965 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน และการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
966 ประชาสัมพันธ์โครงการ"ปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย 2 ก๋อ" พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
967 การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน12 ประการ พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
968 ประชาสัมพันธ์การจัดการกิจกรรมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
969 นโบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
970 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
971 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพิมายวิทยา พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
972 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน ประจำปี 2558 พุธ, 03 ธันวาคม 2014
973 การให้ทุนการศึกษาและประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558 อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
974 รายละเอียดการรับสมัครและการลงทะเบียนการศึกษาทางไกล ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
975 รายละเอียดการรับสมัครและการลงทะเบียนการศึกษาทางไกล ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
976 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
977 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
978 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 5 ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
979 กิจกรรมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ตามโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี2558 ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
980 โครงการประกวดบทความ เรื่อง"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม" ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 49 จาก 55