นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2563 จันทร์, 22 มิถุนายน 2020
2 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2020
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย พุธ, 10 มิถุนายน 2020
4 การดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศกระทรวงศึกษาธิการ พุธ, 10 มิถุนายน 2020
5 การติดตามผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม อังคาร, 09 มิถุนายน 2020
6 แจ้งงดการจัดกิจกรรมมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 อังคาร, 09 มิถุนายน 2020
7 รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมปีการศึกษา2563(ภาคเรียนที่1/2563) อังคาร, 09 มิถุนายน 2020
8 การจัดส่งรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินและระดับทอง ปีการศึกษา 2560 อังคาร, 09 มิถุนายน 2020
9 ประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNE อังคาร, 09 มิถุนายน 2020
10 การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
11 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
12 ร้องเรียนให้มีมาตรการปรับลดค่าเทอมหรือขยายระยะเวลาชำระค่าเทอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
13 แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาคเพิ่มเติม พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
14 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่2) ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
15 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
16 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
17 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
18 การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
19 การดำเนินการมอบของขวัญอันเกี่ยวเนื่องจากวันสตรีสากล พุธ, 20 พฤษภาคม 2020
20 การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 60