นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
841 ด่วนที่สุด...ขออนุมัติบุคลากรไปประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือด้วยการเทียบระดับ พุธ, 10 สิงหาคม 2016
842 ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการโครงการชุมนุมยุวกาชาด นครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2559 อังคาร, 09 สิงหาคม 2016
843 เชิญเป็นคณะกรรมการโครงการงานชุมนุมยุวกาชาด"นครชัยบุรินทร์"และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จันทร์, 08 สิงหาคม 2016
844 การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(KRS)และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) พุธ, 03 สิงหาคม 2016
845 การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (คำสั่งสำนักลูกเสือฯ) อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
846 การตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (แบบรายงานประเมินผล) อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
847 การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
848 การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
849 ด่วนที่สุด...การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษาตำบล (1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้ตำบล) พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
850 งดการใช้โฟม (Polystyrene) บรรจุอาหาร พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
851 ขอเชิญเข้าร่วมงาน"โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559" พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
852 การรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฆฏิบัติราชการ(KRS) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
853 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเช็กกิม ประจำปีการศึกษา 2559 พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
854 โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
855 มาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากการดื่มนมโรงเรียน จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
856 คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
857 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
858 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
859 ติดตามและส่งแบบสอบถาม การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครราชสีมา เขต 7 พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
860 สำรวจจำนวนรถรับจ้างส่งนักเรียน พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 43 จาก 60