นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
901 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
902 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนกำพร้ายากจนให้เรียนและฝึกอาชีพ พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
903 รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
904 ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมอบรมการนำหลักปรัชญษเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ :บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
905 การสมัครเข้ารับการฝึกการอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) 3 ท่อน พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
906 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกการอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้สูง (A.T.C.)ขั้น 2 ท่อน พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
907 การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2559 - 2560 พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
908 กานคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
909 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 08 มีนาคม 2016
910 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 08 มีนาคม 2016
911 ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองตาบอดสี อังคาร, 08 มีนาคม 2016
912 โครรงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค/โรงเรียนอนุบาลปลอกโรค อังคาร, 08 มีนาคม 2016
913 ขอรับความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
914 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา 2559 ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
915 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
916 แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้ยาเสพติด พุธ, 02 มีนาคม 2016
917 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอบรมศิลปาชีพ จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
918 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ประเมทโควตา ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
919 โครงการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาหบูชา พ.ศ.2559 ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
920 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหมอเพลงโคราชชิงถ้วบพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 46 จาก 60