นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
21 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
22 การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
23 การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน พุธ, 11 มีนาคม 2020
24 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย พุธ, 11 มีนาคม 2020
25 ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019สำหรับสถานศึกษา อังคาร, 10 มีนาคม 2020
26 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อังคาร, 10 มีนาคม 2020
27 ด่วนที่สุด แบบประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะและสร้างวินัย ในการลดขยะและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) อังคาร, 10 มีนาคม 2020
28 มาตรการเฝ้ารังวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่2019 จันทร์, 09 มีนาคม 2020
29 ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) จันทร์, 09 มีนาคม 2020
30 การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และสถานการณ์เกี่ยวกับCOVID-19 จันทร์, 09 มีนาคม 2020
31 ด่วนที่สุด การแข่งขันต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี 2563 ศุกร์, 06 มีนาคม 2020
32 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 พุธ, 04 มีนาคม 2020
33 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 พุธ, 04 มีนาคม 2020
34 ประชาสัมพันธ์โครงการพหุวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช กิจกรรมการประกวดโฟลค์ของภาษาโคราช พุธ, 04 มีนาคม 2020
35 ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ อังคาร, 03 มีนาคม 2020
36 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จันทร์, 02 มีนาคม 2020
37 ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเพื่อพัฒนาเด็ก "ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้" ตอน เที่ยง เล่น เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
38 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น(Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก" ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
39 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
40 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 57