นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
81 การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน พุธ, 11 มีนาคม 2020
82 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย พุธ, 11 มีนาคม 2020
83 ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019สำหรับสถานศึกษา อังคาร, 10 มีนาคม 2020
84 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อังคาร, 10 มีนาคม 2020
85 ด่วนที่สุด แบบประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะและสร้างวินัย ในการลดขยะและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) อังคาร, 10 มีนาคม 2020
86 มาตรการเฝ้ารังวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่2019 จันทร์, 09 มีนาคม 2020
87 ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) จันทร์, 09 มีนาคม 2020
88 การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และสถานการณ์เกี่ยวกับCOVID-19 จันทร์, 09 มีนาคม 2020
89 ด่วนที่สุด การแข่งขันต้นแบบสถานักเรียน ประจำปี 2563 ศุกร์, 06 มีนาคม 2020
90 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 พุธ, 04 มีนาคม 2020
91 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 พุธ, 04 มีนาคม 2020
92 ประชาสัมพันธ์โครงการพหุวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช กิจกรรมการประกวดโฟลค์ของภาษาโคราช พุธ, 04 มีนาคม 2020
93 ขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ อังคาร, 03 มีนาคม 2020
94 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จันทร์, 02 มีนาคม 2020
95 ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเพื่อพัฒนาเด็ก "ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้" ตอน เที่ยง เล่น เรียนรู้ สู้ภัยพิบัติ ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
96 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนต์สั้น(Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก" ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
97 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
98 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020
99 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2020
100 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร สมองซีกขวามีค่ากว่าที่คิด พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 5 จาก 60