นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1021 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือบุคลากรและนักเรียนประสบอัคคีภัย จันทร์, 16 มีนาคม 2015
1022 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือบุคลากรและนักเรียนประสบอัคคีภัย จันทร์, 16 มีนาคม 2015
1023 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย จันทร์, 16 มีนาคม 2015
1024 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือบุคลากรและนักเรียนประสบอัคคีภัย จันทร์, 16 มีนาคม 2015
1025 การจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ 2557 ที่กันไว้เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
1026 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
1027 ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา พุธ, 11 มีนาคม 2015
1028 ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น พุธ, 11 มีนาคม 2015
1029 โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา อังคาร, 10 มีนาคม 2015
1030 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 3ท่อน อังคาร, 10 มีนาคม 2015
1031 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)สมาคมลูกเสือเมืองราช อังคาร, 10 มีนาคม 2015
1032 สำรวจโรงเรียน(ขยายโอกาส)อบรมงานอาชีพ อังคาร, 10 มีนาคม 2015
1033 การสรรหาพิจารณาเด็กและเยวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยวชนประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
1034 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
1035 ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
1036 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
1037 แจ้งผลการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
1038 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
1039 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
1040 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฤดูร้อน ประจำปี 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 52 จาก 60