นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1061 ประชาสัมพันธ์โครงการ"ปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย 2 ก๋อ" พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1062 การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน12 ประการ พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1063 ประชาสัมพันธ์การจัดการกิจกรรมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1064 นโบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1065 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1066 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพิมายวิทยา พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1067 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน ประจำปี 2558 พุธ, 03 ธันวาคม 2014
1068 การให้ทุนการศึกษาและประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558 อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
1069 รายละเอียดการรับสมัครและการลงทะเบียนการศึกษาทางไกล ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
1070 รายละเอียดการรับสมัครและการลงทะเบียนการศึกษาทางไกล ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
1071 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
1072 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
1073 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 5 ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
1074 กิจกรรมประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ตามโครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี2558 ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
1075 โครงการประกวดบทความ เรื่อง"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม" ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
1076 โครงการประกวดบทความ เรื่อง"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม" ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2014
1077 ด่วนที่สุด!!ขอเชิญเข้ารับการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรหลักสูตรการสื่อสารของพ่อแม่กับลูก อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
1078 ประชาสัมพันธ์ข่าวเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัดมหาชน ศุกร์, 07 พฤศจิกายน 2014
1079 ด่วนที่สุด!!โครงการน้ำพระทัยสมเด็จฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พุธ, 29 ตุลาคม 2014
1080 ประกาศ!!สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ศุกร์, 24 ตุลาคม 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 54 จาก 60