นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1061 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนกำพร้ายากจนให้เรียนและฝึกอาชีพ พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
1062 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร พุธ, 28 มกราคม 2015
1063 ขอความร่วมมือวิทยากรเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม อังคาร, 13 มกราคม 2015
1064 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา อังคาร, 13 มกราคม 2015
1065 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) จันทร์, 12 มกราคม 2015
1066 จัดสรรปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 จันทร์, 12 มกราคม 2015
1067 การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงเพาะกล้าคุณธรมม ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
1068 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
1069 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา อังคาร, 09 ธันวาคม 2014
1070 ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1071 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1072 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน และการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1073 ประชาสัมพันธ์โครงการ"ปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย 2 ก๋อ" พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1074 การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน12 ประการ พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1075 ประชาสัมพันธ์การจัดการกิจกรรมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยม 12 ประการ พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1076 นโบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1077 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1078 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพิมายวิทยา พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
1079 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนซิน ประจำปี 2558 พุธ, 03 ธันวาคม 2014
1080 การให้ทุนการศึกษาและประกาศรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2558 อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 54 จาก 60