นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
41 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อังคาร, 28 เมษายน 2020
42 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน อังคาร, 28 เมษายน 2020
43 แจ้งสถานศึกษานำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2563 อังคาร, 21 เมษายน 2020
44 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จันทร์, 20 เมษายน 2020
45 มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จันทร์, 20 เมษายน 2020
46 แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดนครราชสีมา จันทร์, 20 เมษายน 2020
47 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่เพื่อทำลายเชื้อSAR-CoV-2(เชื้อที่เป็นสาเหตุของCOVID-19)) จันทร์, 20 เมษายน 2020
48 การแจ้งขอมูลต่อพนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558กรณีโรคโควิด19 จันทร์, 20 เมษายน 2020
49 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อังคาร, 14 เมษายน 2020
50 แจ้งขยายเวลาการจัดส่งเอกสารการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 จันทร์, 13 เมษายน 2020
51 การสำรวจประชากรสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุุนัขบ้าฯ จันทร์, 13 เมษายน 2020
52 การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จันทร์, 13 เมษายน 2020
53 คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศุกร์, 10 เมษายน 2020
54 ปิดการท่องเที่ยวและเข้าศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศุกร์, 10 เมษายน 2020
55 การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธ, 08 เมษายน 2020
56 การส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) อังคาร, 07 เมษายน 2020
57 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนาและพิธีทางศาสนาและพิธีีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อังคาร, 07 เมษายน 2020
58 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครราชสีมา อังคาร, 07 เมษายน 2020
59 การคัดสรรผู้รับทุนพระราชทาน พุธ, 01 เมษายน 2020
60 หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease2019(COVID-19)) อังคาร, 31 มีนาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 3 จาก 60