กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ศุกร์, 16 มีนาคม 2018
2 อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ศุกร์, 16 มีนาคม 2018
3 เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาในการประชุมชี้แจงการจัดอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด อังคาร, 13 มีนาคม 2018
4 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย จันทร์, 12 มีนาคม 2018
5 ตรวจสอบผลงาน MOE AWARDS พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
6 การจัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2018
7 ยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 พุธ, 07 มีนาคม 2018
8 การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2561 จันทร์, 05 มีนาคม 2018
9 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะจังหวัดนครราชสีมาประจำปี 2561 จันทร์, 05 มีนาคม 2018
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอบรมศิลปาชีพ จันทร์, 05 มีนาคม 2018
11 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน จันทร์, 05 มีนาคม 2018
12 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 2 ท่อน จันทร์, 05 มีนาคม 2018
13 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018
14 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา พุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2018
15 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018
16 การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018
17 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษา อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2018
18 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือสัญชาติไทย พฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2018
19 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2561 อังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2018
20 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข และพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 จันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 32