กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปีพ.ศ.2561 พุธ, 15 สิงหาคม 2018
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา อังคาร, 14 สิงหาคม 2018
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์เพื่อขอรับทุน ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
4 การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกาา2561 ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
5 ด่วนที่สุด การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา พฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2018
6 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
7 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ"มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล พฤหัสบดี, 26 กรกฏาคม 2018
8 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018
9 ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561 อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018
10 โครงการ PTTEP Teenergy Camp ปีที่ 5 สำหรับค่ายภาคอีสาน อังคาร, 24 กรกฏาคม 2018
11 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพประจำปี2562 ศุกร์, 20 กรกฏาคม 2018
12 ด่วนที่สุด การประชุมทางไกล(Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018
13 เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018
14 ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช อังคาร, 17 กรกฏาคม 2018
15 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อพ.สธ.) จันทร์, 16 กรกฏาคม 2018
16 การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จันทร์, 16 กรกฏาคม 2018
17 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิมประจำปีการศึกษา2561 ศุกร์, 13 กรกฏาคม 2018
18 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2561 พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2018
19 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2561 พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2018
20 การป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พฤหัสบดี, 12 กรกฏาคม 2018
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 36