นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
961 การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 พุธ, 23 กันยายน 2015
962 ประกาศการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อังคาร, 22 กันยายน 2015
963 ด่วนที่สุด+++ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 22 กันยายน 2015
964 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิธิน่านฟ้าไทย ศุกร์, 18 กันยายน 2015
965 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิธิน่านฟ้าไทย ศุกร์, 18 กันยายน 2015
966 การรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ศุกร์, 18 กันยายน 2015
967 การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง อังคาร, 15 กันยายน 2015
968 ขอความร่วมมือในการเตรียมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
969 การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ศุกร์, 04 กันยายน 2015
970 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2559 ศุกร์, 04 กันยายน 2015
971 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวัดคนพิการ ครั้งที่ 49ประจำปี2558 ศุกร์, 04 กันยายน 2015
972 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559 ศุกร์, 04 กันยายน 2015
973 ขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่ธรรม พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2015
974 ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและกิจกรรม Walk Rally อังคาร, 01 กันยายน 2015
975 ด่วนที่สุด+++ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อังคาร, 01 กันยายน 2015
976 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2557 พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
977 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จันทร์, 24 สิงหาคม 2015
978 ด่วนที่สุด!!!การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2558 พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2015
979 ขอข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
980 ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา2559 จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 49 จาก 60