นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
801 มาตรการการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากการดื่มนมโรงเรียน จันทร์, 25 กรกฏาคม 2016
802 คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
803 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
804 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
805 ติดตามและส่งแบบสอบถาม การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาานครราชสีมา เขต 7 พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
806 สำรวจจำนวนรถรับจ้างส่งนักเรียน พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
807 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
808 ด่วนที่สุด...มาตรการป้องกัน เรื่องการป้องกันเหตุไฟไหม้ อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
809 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวขอ "อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
810 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
811 การดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
812 ด่วนที่สุด...การดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
813 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ประจำปีงบประมาณ 2559 พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
814 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคาระห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
815 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
816 มาตรการป้องกัน เรื่อง การป้องกันเหตุไฟไหม้ จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
817 การอบรมเชิงปฏิบัติการครู/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
818 การติดตามประเมินความปลอดภัยระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน พุธ, 22 มิถุนายน 2016
819 การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 พุธ, 22 มิถุนายน 2016
820 แบบรายงานของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดี (แบบใหม่ Update 20 มิถุนายน 2559) อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 41 จาก 58