นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
821 การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ประเมทโควตา ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
822 โครงการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาหบูชา พ.ศ.2559 ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
823 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหมอเพลงโคราชชิงถ้วบพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
824 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ ประจำปี 2559 ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
825 โครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ภายใต้โครงการ ปาฏิหารย์แห่งชีวิต(Miracle of Life)ประจำปี 2559 ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
826 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ 5 พฤษภาคม 2559 ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
827 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:ป) พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
828 รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
829 ขอความร่วมมือสวมเสื้อ TO NUMBER ONE ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
830 โครงการ "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 18/2559(มูลนิธิดำรงชัยธรรม) พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
831 แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้ยาเสพติด จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
832 ประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อ จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
833 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
834 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
835 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
836 ขอเชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ ''กินข้าวหมอจาน'' ดื่มน้ำหมอแก้ว ปีที่ 3 อังคาร, 26 มกราคม 2016
837 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 6 อังคาร, 26 มกราคม 2016
838 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 โรงเรียน ปี 2559 อังคาร, 26 มกราคม 2016
839 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อังคาร, 26 มกราคม 2016
840 การจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ อังคาร, 26 มกราคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 42 จาก 55