นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
881 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 โรงเรียน ปี 2559 อังคาร, 26 มกราคม 2016
882 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อังคาร, 26 มกราคม 2016
883 การจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ อังคาร, 26 มกราคม 2016
884 ด่วนที่สุด++การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุธ, 20 มกราคม 2016
885 การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พุธ, 20 มกราคม 2016
886 แบบติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พุธ, 20 มกราคม 2016
887 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนเซ็นทรัล อังคาร, 19 มกราคม 2016
888 ขอเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ศุกร์, 08 มกราคม 2016
889 พิธีรับมอบธงโครงการการอบรมลูกเสือต้านภัยเสพติดในสถานศึกษา ศุกร์, 08 มกราคม 2016
890 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดพิธีมองธงประจำกอลลูกเสือต้านยาเสพติด ศุกร์, 08 มกราคม 2016
891 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
892 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 อังคาร, 05 มกราคม 2016
893 การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 อังคาร, 05 มกราคม 2016
894 ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าโรงเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปี2559 จันทร์, 04 มกราคม 2016
895 สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557 อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
896 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา2557 อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
897 การรับนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยา อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
898 การรับนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยา อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
899 ด่วนที่สุด+++โครงการจักยานพระราชทาน พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
900 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2559 อังคาร, 15 ธันวาคม 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 45 จาก 58