นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
921 ขอความร่วมมือทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออกในโรงเรียนช่วงเปิดเทอม พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
922 โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พุธ, 27 พฤษภาคม 2015
923 นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
924 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเกษตรอาเซียนแฟร์ 2015 ครั้งที่ 1 จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
925 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
926 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
927 การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเพาะกล้าคุณธรรม ประปีการศึกษา 2558 ศุกร์, 24 เมษายน 2015
928 การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558 ศุกร์, 24 เมษายน 2015
929 แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด ศุกร์, 24 เมษายน 2015
930 โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนปนะถมศึกษา พฤหัสบดี, 09 เมษายน 2015
931 ขอความร่วมคัดเลือกเด็กและเยวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ ศุกร์, 03 เมษายน 2015
932 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ศุกร์, 03 เมษายน 2015
933 การส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
934 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี พ.ศ. 2558 จันทร์, 16 มีนาคม 2015
935 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือบุคลากรและนักเรียนประสบอัคคีภัย จันทร์, 16 มีนาคม 2015
936 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือบุคลากรและนักเรียนประสบอัคคีภัย จันทร์, 16 มีนาคม 2015
937 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย จันทร์, 16 มีนาคม 2015
938 ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือบุคลากรและนักเรียนประสบอัคคีภัย จันทร์, 16 มีนาคม 2015
939 การจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ 2557 ที่กันไว้เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
940 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 47 จาก 55