นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
941 โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา อังคาร, 10 มีนาคม 2015
942 การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 3ท่อน อังคาร, 10 มีนาคม 2015
943 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)สมาคมลูกเสือเมืองราช อังคาร, 10 มีนาคม 2015
944 สำรวจโรงเรียน(ขยายโอกาส)อบรมงานอาชีพ อังคาร, 10 มีนาคม 2015
945 การสรรหาพิจารณาเด็กและเยวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยวชนประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
946 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
947 ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
948 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
949 แจ้งผลการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
950 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
951 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
952 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฤดูร้อน ประจำปี 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต พฤหัสบดี, 19 กุมภาพันธ์ 2015
953 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2558 ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
954 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
955 ด่วนที่สุด+++การเฝ้าระวังเข้มค่ายลูกเสือและค่ายกิจกรรม พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
956 ด่วนที่สุด!!!การรับนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิรินธรรราชวิทยาลัย พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
957 การประกวดคำขวัญและบทร้อบกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฐมีบูชา ๒๕๕๘ พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
958 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
959 การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 255 (ยุวกาชาด) พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
960 โครงการฝึกอบรมหลังสูตรผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 48 จาก 55