นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1081 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พฤหัสบดี, 25 กันยายน 2014
1082 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ YC มีทักษะชีวิต พุธ, 17 กันยายน 2014
1083 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ YC มีทักษะชีวิต อังคาร, 16 กันยายน 2014
1084 ขอเชิิญเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 10" จันทร์, 15 กันยายน 2014
1085 รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จันทร์, 15 กันยายน 2014
1086 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัล "ศรทอง" พ.ศ.2557 พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014
1087 แจ้งการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014
1088 นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558 จันทร์, 01 กันยายน 2014
1089 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:บ) จันทร์, 01 กันยายน 2014
1090 โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พุธ, 27 สิงหาคม 2014
1091 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสถานศึกษา จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
1092 ข้อมูลประชากรวัยเรียนปี 2550 (ตาม ทร.14) พุธ, 13 สิงหาคม 2014
1093 ประชาสัมพันธ์โครงการ"แนะนำหลักสูตรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล" พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
1094 ขอเชิญสถานบันการศึกษาเข้าชมรมสวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
1095 ประชุมติดตามข้อมูลประชากรวัยเรียนและเด็กออกกลางคัน ตามแบบรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-MES) พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
1096 แบบสอบถามการดำเนินงานกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามนโยบายข้อที่ 6 พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
1097 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 พุธ, 06 สิงหาคม 2014
1098 โครงการขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
1099 ประชาสัมพันธ์ออกแบบ"ตราสัญลักษณ์25ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
1100 การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 55 จาก 60