นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
921 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 6 อังคาร, 26 มกราคม 2016
922 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 โรงเรียน ปี 2559 อังคาร, 26 มกราคม 2016
923 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) อังคาร, 26 มกราคม 2016
924 การจัดซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ อังคาร, 26 มกราคม 2016
925 ด่วนที่สุด++การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พุธ, 20 มกราคม 2016
926 การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พุธ, 20 มกราคม 2016
927 แบบติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พุธ, 20 มกราคม 2016
928 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนเซ็นทรัล อังคาร, 19 มกราคม 2016
929 ขอเชิญผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ศุกร์, 08 มกราคม 2016
930 พิธีรับมอบธงโครงการการอบรมลูกเสือต้านภัยเสพติดในสถานศึกษา ศุกร์, 08 มกราคม 2016
931 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดพิธีมองธงประจำกอลลูกเสือต้านยาเสพติด ศุกร์, 08 มกราคม 2016
932 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
933 ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 อังคาร, 05 มกราคม 2016
934 การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 อังคาร, 05 มกราคม 2016
935 ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าโรงเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปี2559 จันทร์, 04 มกราคม 2016
936 สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557 อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
937 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา2557 อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
938 การรับนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยา อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
939 การรับนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยา อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
940 ด่วนที่สุด+++โครงการจักยานพระราชทาน พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 47 จาก 60