นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
961 ด่วนที่สุด+++การเฝ้าระวังเข้มค่ายลูกเสือและค่ายกิจกรรม พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
962 ด่วนที่สุด!!!การรับนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสิรินธรรราชวิทยาลัย พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
963 การประกวดคำขวัญและบทร้อบกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฐมีบูชา ๒๕๕๘ พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
964 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๓ หลักสูตร พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
965 การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 255 (ยุวกาชาด) พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
966 โครงการฝึกอบรมหลังสูตรผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
967 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนกำพร้ายากจนให้เรียนและฝึกอาชีพ พุธ, 04 กุมภาพันธ์ 2015
968 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร พุธ, 28 มกราคม 2015
969 ขอความร่วมมือวิทยากรเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม อังคาร, 13 มกราคม 2015
970 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา อังคาร, 13 มกราคม 2015
971 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1) จันทร์, 12 มกราคม 2015
972 จัดสรรปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 จันทร์, 12 มกราคม 2015
973 การรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงเพาะกล้าคุณธรมม ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
974 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
975 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา อังคาร, 09 ธันวาคม 2014
976 ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
977 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
978 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน และการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
979 ประชาสัมพันธ์โครงการ"ปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย 2 ก๋อ" พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
980 การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน12 ประการ พฤหัสบดี, 04 ธันวาคม 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 49 จาก 56