นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
21 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563 พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
22 การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
23 การเปิดตลาด อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
24 ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
25 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักเรียนตอบแบบสอบถามเด็กกับภัยออนไลน์ อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
26 การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ศุกร์, 01 พฤษภาคม 2020
27 สำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศุกร์, 01 พฤษภาคม 2020
28 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อังคาร, 28 เมษายน 2020
29 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน อังคาร, 28 เมษายน 2020
30 แจ้งสถานศึกษานำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2563 อังคาร, 21 เมษายน 2020
31 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จันทร์, 20 เมษายน 2020
32 มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จันทร์, 20 เมษายน 2020
33 แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดนครราชสีมา จันทร์, 20 เมษายน 2020
34 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่เพื่อทำลายเชื้อSAR-CoV-2(เชื้อที่เป็นสาเหตุของCOVID-19)) จันทร์, 20 เมษายน 2020
35 การแจ้งขอมูลต่อพนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558กรณีโรคโควิด19 จันทร์, 20 เมษายน 2020
36 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อังคาร, 14 เมษายน 2020
37 แจ้งขยายเวลาการจัดส่งเอกสารการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 จันทร์, 13 เมษายน 2020
38 การสำรวจประชากรสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุุนัขบ้าฯ จันทร์, 13 เมษายน 2020
39 การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จันทร์, 13 เมษายน 2020
40 คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศุกร์, 10 เมษายน 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 60