นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
21 จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2020
22 การบริหารจัดการโครการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2020
23 ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2020
24 รางวัล SEAMEO - Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2563 พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
25 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2563 พฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2020
26 การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
27 การเปิดตลาด อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
28 ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1 อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
29 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักเรียนตอบแบบสอบถามเด็กกับภัยออนไลน์ อังคาร, 05 พฤษภาคม 2020
30 การสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ศุกร์, 01 พฤษภาคม 2020
31 สำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ศุกร์, 01 พฤษภาคม 2020
32 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อังคาร, 28 เมษายน 2020
33 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน อังคาร, 28 เมษายน 2020
34 แจ้งสถานศึกษานำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี2563 อังคาร, 21 เมษายน 2020
35 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จันทร์, 20 เมษายน 2020
36 มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จันทร์, 20 เมษายน 2020
37 แผนเผชิญเหตุกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดนครราชสีมา จันทร์, 20 เมษายน 2020
38 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่เพื่อทำลายเชื้อSAR-CoV-2(เชื้อที่เป็นสาเหตุของCOVID-19)) จันทร์, 20 เมษายน 2020
39 การแจ้งขอมูลต่อพนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558กรณีโรคโควิด19 จันทร์, 20 เมษายน 2020
40 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อังคาร, 14 เมษายน 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 60