นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
901 ขอเชิิญเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา "สพฐ.-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 10" จันทร์, 15 กันยายน 2014
902 รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จันทร์, 15 กันยายน 2014
903 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัล "ศรทอง" พ.ศ.2557 พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014
904 แจ้งการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014
905 นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558 จันทร์, 01 กันยายน 2014
906 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:บ) จันทร์, 01 กันยายน 2014
907 โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พุธ, 27 สิงหาคม 2014
908 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสถานศึกษา จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
909 ข้อมูลประชากรวัยเรียนปี 2550 (ตาม ทร.14) พุธ, 13 สิงหาคม 2014
910 ประชาสัมพันธ์โครงการ"แนะนำหลักสูตรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล" พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
911 ขอเชิญสถานบันการศึกษาเข้าชมรมสวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
912 ประชุมติดตามข้อมูลประชากรวัยเรียนและเด็กออกกลางคัน ตามแบบรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-MES) พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
913 แบบสอบถามการดำเนินงานกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามนโยบายข้อที่ 6 พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
914 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 พุธ, 06 สิงหาคม 2014
915 โครงการขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
916 ประชาสัมพันธ์ออกแบบ"ตราสัญลักษณ์25ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
917 การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
918 ส่งโปรแกรมการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
919 การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียนแก่องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
920 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 46 จาก 50