กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การมอบอำนาจปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน พุธ, 28 มิถุนายน 2017
2 การยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเอกชน) อังคาร, 06 มิถุนายน 2017
3 ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560 ศุกร์, 02 มิถุนายน 2017
4 เชิญเข้าร่วมประชุม ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”(โรงเรียนเอกชน) พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2017
5 สำรวจความต้องการ IEP ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2017
6 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ตามประมาณการ)(โรงเรียนเอกชน) อังคาร, 30 พฤษภาคม 2017
7 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่1/2560 (โรงเรียนเอกชน) พุธ, 24 พฤษภาคม 2017
8 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม 3 วัน) จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017
9 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรมมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จันทร์, 22 พฤษภาคม 2017
10 การขอขยายระดับการศึกษา/ชั้นเรียน(โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา) อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017
11 การกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงการขับเคลื่อนการศึกษาในภูมิภาค อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017
12 ขอเชิญประชุมชี้แจงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017
13 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน เมษายน 2560 พุธ, 26 เมษายน 2017
14 การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) (กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน) พุธ, 12 เมษายน 2017
15 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ( อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม ) เดือนธันวาคม 2557 – กันยายน 2558(โรงเรียนเอกชน) อังคาร, 04 เมษายน 2017
16 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2560 พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017
17 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ (เฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา) พุธ, 29 มีนาคม 2017
18 ด่วน แจ้งประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค(โรงเรียนเอกชน) พฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2017
19 ประกาศอัตราการอุดหนุนฯ และแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเอกชน) พุธ, 15 มีนาคม 2017
20 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) ขั้น 2 ท่อน จันทร์, 13 มีนาคม 2017
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7