นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 "การสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562" จันทร์, 10 มิถุนายน 2019
2 การตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1 - 12) ศุกร์, 15 มิถุนายน 2018
3 ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศุกร์, 15 มิถุนายน 2018