นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 ประจำปี 2559 พุธ, 22 เมษายน 2020
2 ประกาศ...รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา.38ค.(2)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ อังคาร, 21 เมษายน 2020
3 ประกาศ...รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2019
4 "การสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562" จันทร์, 10 มิถุนายน 2019
5 ยกเลิกการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook) อังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2019
6 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครู.มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ.และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(Logbook)พร้อมคู่่มือการใช้โปรแกรม ศุกร์, 10 สิงหาคม 2018
7 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่(ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) อังคาร, 01 พฤษภาคม 2018
8 แบบรายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (เพื่อประกอบการวางแผนกำลังคน) พุธ, 21 มิถุนายน 2017
9 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2016
10 กรอกแบบการสำรวจข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก เพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษาระยะ 10 ปี พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2016
11 ด่วนที่สุด...การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ศุกร์, 30 กันยายน 2016
12 ด่วนที่สุด...การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง อังคาร, 20 กันยายน 2016
13 ด่วนที่สุด...การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2016
14 ด่วนที่สุด...ขอเชิญประชุม ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016
15 ด่วนที่สุด...การสำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016
16 ด่วนที่สุด.การให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง กรณีเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2559 จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
17 !!!!ด่วน ขอให้โรงเรียนทุกโรงกรองข้อมูลจากตารางข้อมูลอัตรากำลังครูสายผู้สอน ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
18 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
19 ตารางชั่วโมงสอนเพื่อคำนวณอัตรกำลังครู สพป.นครราชสีมา เขต 7 พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
20 ด่วนที่สุด.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6