กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม.และเงินสมทบกองทุนทดแทน.ของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 พฤหัสบดี, 04 กรกฏาคม 2019
2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ปี พ.ศ.2562 อังคาร, 02 กรกฏาคม 2019
3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019
4 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2019
5 ด่วนที่สุด.รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
6 ซักซ้อมขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
7 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ.จากเงินงบประมาณ อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
8 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน อังคาร, 11 มิถุนายน 2019
9 ประกาศ.รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน.ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น.ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ พฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2019
10 ประกาศ.ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ พุธ, 05 มิถุนายน 2019
11 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน(เพิ่มเติม) พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019
12 ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019
13 รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2019
14 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) พฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2019
15 รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.ตำแหน่งครูผู้สอน พุธ, 15 พฤษภาคม 2019
16 ประกาศ...รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง.พี่เลี้ยงเด็กพิการ.จากเงินงบประมาณ อังคาร, 14 พฤษภาคม 2019
17 การจัดทำสัญญาจ้างและบันทึกการจ้าง.อัตราจ้างธุรการโรงเรียน.ปีงบประมาณ.พ.ศ.2562 จันทร์, 13 พฤษภาคม 2019
18 การจัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2562.เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 พฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2019
19 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2562) เสาร์, 20 เมษายน 2019
20 แนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2019
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 18