นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

   1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

   2. ประกาศฯ /องค์ประกอบการพิจารณาการย้าย  ดาวน์โหลด

   3. ประกาศฯ /บัญชีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7  ดาวน์โหลด

   4. แบบคำร้องขอย้าย  ดาวน์โหลด

   5. แบบบัญชีงบหน้า  ดาวน์โหลด

   6. คำชี้แจง(ใหม่ แก้ไข) ดาวน์โหลด