นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสรมา เขต 7 จำนวน 9 อัตรา ในโรงเรียนที่มีอัตราว่างตำแหน่ง พนักงานราชการ และมีอัตรากำลังครูไม่เกินเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดซึ่งประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตามวันและเวลาราชการสามารถดูรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยสิ่งที่ส่งมาด้วย 


1.หนังสือราชการ


2.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


3.เอกสารแนบประกาศดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด