นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

         ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มีอัตราว่างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง จากการได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563) ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 25 อัตรา

         สพป.นครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 13/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มาแทนตำแหน่งที่ว่าง ขอให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ  สพป.นครราชสีมา เขต 7 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากพบเห็นผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการได้ หรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จะแจ้งข่าวสารทางหนังสือราชการ และทางเว็บไซต์ www.korat7.go.th เท่านั้น

          อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

           1. หนังสือนำส่ง แจ้งให้ไปรายงานตัวเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลด

           2. บัญชีรายชื่อเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลด

           3. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลด

           4. คำชี้แจงการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลด

           5. แบบบันทึกการสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลด