นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

         ด้วย สพป.นครราชสีมา เขต ๗ มีตำแหน่งว่าง พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง อำเภอประทาย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 จากการสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น

         สพป.นครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ราย นางสาวอุสิชา  ปัญญา สอบคัดเลือกได้ลำดับที่  5  กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต 7  ฉบับที่ 13/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แทนตำแหน่งที่ว่าง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น.  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 7 หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากพบเห็นผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการได้ หรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาด

         อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก